Olen Minna Keso, posiolaissyntyinen ja vahvasti pohjoiseen identifioitunut taiteilija. Minua kiinnostaa luonto, ihminen ja ihmisyys – yksin ja osana ympäristöään. Mitä ja keitä me olemme ja miksi? Olen vasta viime vuosina löytänyt sukuni metsäsaamelaiset juuret, joita on pidetty jopa häpeänä aikaisempien sukupolvien keskuudessa. Tunnettu metsäsaamelaisen shamaani, noituudesta 1600-luvun lopulla kuolemaan tuomittu Aikkia Aikkianpoika on esi-isäni suoraan ylenevässä polvessa ja suvussani on ollut parantajia vielä minunkin elinaikanani. 

Aikaisemmat meriittini ovat kaupallisella puolella graafisessa suunnittelussa ja dokumenttielokuva-alalla ja nyt olen toteuttanut pitkäaikaisen haaveeni ja opiskellut ja työstänyt viime vuodet valokuvausta ja taidetta. 

Tällä sivustolla esittelen viimeisimpiä töitäni. Perinteisen maalauksen ja grafiikan lisäksi käytän teoksissani kokeilevaa valokuvausta ja tulostusta ja maalaan ja käsittelen kuvia eri tavoin pitkin prosessia. Valokuvatessanikaan en tavoittele lopputuloksesi valokuvaa sen perinteisessä merkityksessä eikä kuviani välttämättä aina edes tunnista valokuvaksi. 

Minua kiehtoo myös media- ja VR-taide sekä niiden mukanaan tuomat uudet mahdollisuudet taiteen elämyksellisyyden ja saavutettavuuden näkökulmasta. Viime aikoina olenkin työskennellyt paljon tämän aiheen parissa ja kehitellyt omia, uusia tapoja yhdistää eri taiteenlajeja ja luoda immersiivisiä, moniaistillisia teoksia.