Olen Minna Keso, posiolaissyntyinen, vahvasti pohjoiseen identifioitunut, tunnetun metsäsaamelaisen shamaanin, Aikhjia Aikhijanpoijjan jälkeläinen. Minua kiinnostaa luonto, ihminen ja ihmisyys – yksin ja osana ympäristöään. Mitä ja keitä me olemme ja miksi? Mistä tulemme ja minne olemme menossa?  

Aikaisemmat meriittini ovat kaupallisella puolella graafisessa suunnittelussa ja dokumenttielokuva-alalla ja nyt olen toteuttanut pitkäaikaisen haaveeni ja opiskelen valokuvausta ja taidetta Tuusulassa Pekka Halosen akatemissa. 

Tällä sivustolla esitellyt työni olen toteuttanut opiskeluaikanani ja yhdistän niissä useampaa tekniikkaa. Olen käyttänyt niissä usein kokeilevaa valokuvausta ja tulostusta ja maalannut ja käsitellyt kuvia eri tavoin pitkin prosessia. Lopputuloksessani en tavoittele valokuvaa sen perinteisessä merkityksessä eikä kuviani välttämättä aina edes tunnista valokuvaksi. Valokuva on teoksissani vain yksi elementti, usein työn lähtökohta. 

Joskus taas lopullinen teos on valokuva, jonka lähtökohtana on ollut maalaus tai piirros.

Lisäksi minua kiehtoo liikkuva kuva, media- ja VR-taide ja näiden mukanaan tuomat uudet mahdollisuudet taiteen elämyksellisyyden ja saavutettavuuden näkökulmasta. Viime aikoina olen työskennellyt aiheen parissa ja kehitellyt omia, uusia tapoja yhdistää eri taiteenlajeja ja luoda immersiivisiä, moniaistillisia teoksia.