Olen Minna Keso, posiolaissyntyinen ja vahvasti pohjoiseen identifioitunut taiteilija, tunnetun metsäsaamelaisen shamaanin, Aikkia Aikkianpoijjan jälkeläinen. Minua kiinnostaa luonto, ihminen ja ihmisyys – yksin ja osana ympäristöään. Mitä ja keitä me olemme ja miksi? Mistä tulemme ja minne olemme menossa?

Aikaisemmat meriittini ovat kaupallisella puolella graafisessa suunnittelussa ja dokumenttielokuva-alalla ja nyt olen toteuttanut pitkäaikaisen haaveeni ja opiskellut viime vuodet valokuvausta ja taidetta. 

Tällä sivustolla esittelen viimeisimpiä töitäni. Perinteisen maalauksen ja grafiikan lisäksi olen käyttänyt teoksissani paljon kokeilevaa valokuvausta ja tulostusta ja maalannut ja käsitellyt kuvia eri tavoin pitkin prosessia. Valokuvatessani en tavoittele lopputuloksesi valokuvaa sen perinteisessä merkityksessä eikä kuviani välttämättä aina edes tunnista valokuvaksi. 

Lisäksi minua kiehtoo media- ja VR-taide sekä niiden mukanaan tuomat uudet mahdollisuudet taiteen elämyksellisyyden ja saavutettavuuden näkökulmasta. Viime aikoina olenkin työskennellyt paljon tämän aiheen parissa ja kehitellyt omia, uusia tapoja yhdistää eri taiteenlajeja ja luoda immersiivisiä, moniaistillisia teoksia.